Inspiratie Waarom is praten over nalatenschap belangrijk?

Waarom is praten over nalatenschap belangrijk?

Een overlijden gaat gepaard met heel wat vragen. Hoe kunnen de partner en kinderen worden beschermd? Hoe kan het opgebouwd vermogen worden veilig gesteld? En wat met die hoge successierechten? Om te voorkomen dat uw dierbaren voor onaangename verrassingen komen te staan, is het belangrijk uw successie tijdig te plannen. Dit geeft u de mogelijkheid een financiële kater te vermijden maar garandeert bovenal een menselijke overgang.

Nalatenschapsplanning is meer dan een testament  maken. Ook vermogensoverdracht door bijvoorbeeld huwelijksvoorwaarden of schenkingen van  roerende of onroerend goederen dan wel van een onderneming door ouders aan kind(eren) zijn onderwerpen die worden opgenomen bij de planning.

Veel mensen zijn onvoldoende op de hoogte van wat de wet voorziet en vallen volledig uit de lucht wanneer ze dit bij ons vernemen. Die onwetendheid is niet onlogisch. Zelfs na een huwelijkscontract is de impact ervan vaak niet gekend – er werd in die levensfase niet veel aandacht aan besteed.

Deze infosessie wordt aangeboden door Pareto.

In de regel zijn successierechten verschuldigd als een Belgisch inwoner overlijdt en een vermogen nalaat aan zijn erfgenamen. Wie deze erfgenamen zijn en in welke mate ze recht hebben op een erfenis wordt in eerste instantie bepaald door het Burgerlijk Wetboek. De overledene kan ook bij testament regelingen getroffen hebben omtrent zijn nalatenschap.

Troostattentie.be Uitvaartplanner